ترمیستور PTC

ترمیستور PTC یک نوع ترمیستور متغیر مقاومتی است که برای حفاظت الکتروموتورها و تجهیزات الکتریکی دیگر در برابر جریان‌های بیش از حد و افزایش حرارت به کار می‌رود. PTC مخفف “Positive Temperature Coefficient” یا به عبارت دیگر “ضریب دمایی مثبت” است، زیرا مقاومت این ترمیستور با افزایش دما افزایش می‌یابد.

نقش ترمیستور PTC در حفاظت الکتروموتورها به شکل زیر است:

  1. جریان نامی: زمانی که الکتروموتور در حال عملکرد نرمال است، جریان آن در محدوده معینی است و ترمیستور نیز در وضعیت عادی خود قرار دارد و مقاومت پایداری دارد.
  2. افزایش جریان: اگر به دلیل خطا یا خرابی در سیستم، جریان الکتروموتور افزایش یابد (بیش از حد نامی)، ترمیستور PTC به دلیل افزایش دما ناشی از این جریان نیز مقاومت خود را افزایش می‌دهد.
  3. نکته: ممکن است دما به دلایل دیگری هم بالا برود.
  4. قطع جریان: با افزایش دما و وتغییرات مقاومت پی تی سی در مدار فرمان رله ترمیستور فعال شده و فرمان مورد نظر را صادر می کند.
  5. بازگشت به حالت عادی: بعد از اینکه جریان تنظیم شده توسط سیستم به حد معتبر برگردد و دما کاهش پیدا کند، ترمیستور PTC به حالت عادی خود بازمی‌گردد و مجدداً جریان را انتقال می‌دهد.

PTC یک ابزار موثر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر افزایش حرارت ناشی از جریان بیش از حد است. از این ترمیستور‌ها در الکتروموتورها، ترانسفورماتورها، منابع تغذیه و تجهیزات الکتریکی دیگر استفاده می‌شود تا خرابی و آسیب به این تجهیزات جلوگیری شو

نمایش دادن همه 2 نتیجه