سوئیچ یا شستی فشاری (پوش باتون) به شستی استارت (دکمه سبز)، شستی استپ (دکمه قرمز) و شستی استپ استارت دوبل (الزاما رنگ خاصی نیست) تقسیم می شود و عملکردهای مختلف آن با توجه به موقعیت کنتاکت متحرک نوع پل داخلی تعیین می شود.

کنتاکت متحرک نوع پل چیست؟

کنتاکت متحرک نوع پل

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، جزء شماره 1 درپوش شستی می باشد که به رنگ سبز و قرمز است و در بالا ذکر کردیم، شماره 2 فنر است که کلید استفاده از سوئیچ شستی با کنتاکتور است، شماره 3 کنتاکت متحرک از نوع پل است، شماره 4 و 5 کنتاکت ثابت هستند.

ویژگی های فنر (2) را همه می دانند. بزرگترین ویژگی این است که در صورت عدم وجود نیروی خارجی به طور خودکار به وضعیت اولیه بر می گردد (ریست می شود). بنابراین، هنگامی که درپوش شستی (1) فشار داده می شود، فنر (2) فشرده می شود و باعث می شود که کنتاکت متحرک (3) به سمت پایین حرکت کند. هنگامی که درپوش دکمه (1) آزاد شود، فنر (2) به طور خودکار به وضعیت اولیه بر می گردد و کنتاکت متحرک (3) را به سمت بالا حرکت می دهد. بنابراین یک شستی استارت و یک شستی استپ تشکیل می شود.

شستی استارت (دکمه شروع)

شستی استارت فقط یک کنتاکت ثابت (5) دارد. هنگامی که فنر (2) فشرده می شود، کنتاکت متحرک (3) به کنتاکت ثابت (5) متصل می شود و یک مدار بسته را تشکیل دهد. پس از آزاد شدن، فنر (2) به طور خودکار به حالت اولیه بر می گردد. شستی استارت دارای دو پایانه در دو طرف کنتاکت ثابت (5) است.

بنابراین، ویژگی های شستی استارت بدین شکل ایجاد می شود؛

با فشار دادن شستی، مدار روشن می شود و با رها شدن شستی، مدار خاموش می شود. یعنی زمانی که کار نمی کند، شستی در حالت عادی باز است. نمادهای گرافیکی شستی استارت در نمودار مدار به صورت زیر می باشد؛

نمودار نمادهای گرافیکی شستی استارت

شستی استپ (دکمه توقف)

شستی استپ فقط دارای کنتاکت ثابت (4) است. هنگامی که فنر (2) فشرده می شود، کنتاکت متحرک (3) از کنتاکت ثابت (4) جدا می شود و مدار را باز می کند. پس از آزاد شدن، فنر (2) به وضعیت اولیه باز می گردد و کنتاکت متحرک (3) به کنتاکت ثابت (4) متصل شده و مدار بسته می شود. شستی استپ دارای دو پایانه در دو طرف کنتاکت ثابت (4) است.

بنابراین، ویژگی های دکمه استارت بدین شکل ایجاد می شود؛

با فشار دادن شستی، مدار خاموش می شود و هنگامی که شستی رها می شود، مدار روشن می شود. یعنی زمانی که کار نمی کند، شستی در حالت عادی بسته است. نمادهای گرافیکی شستی استپ در نمودار مدار به صورت زیر می باشد؛

نمودار نمادهای گرافیکی شستی استپ

شستی استپ استارت دوبل

شستی دوبل اصطلاحاً اینترلاک مکانیکی است که شستی استارت و استپ (راه اندازی و توقف) را با هم ترکیب می‌کند، بنابراین به آن «دوبل یا مرکب» می‌گویند. ساختار داخلی دقیقاً مشابه تصویر است، یعنی کنتاکت ثابت (4) و کنتاکت ثابت (5) به طور همزمان وجود دارند.

بنابراین، هنگامی که فنر (2) فشرده می شود، کنتاکت متحرک (3) از کنتاکت ثابت (4) جدا می شود و سپس با کنتاکت ثابت (5) تماس می گیرد، به طوری که پایانه های دو سر کنتاکت ثابت (4) یک مدار باز تشکیل می دهد. و پایانه های هر دو انتهای کنتاکت ثابت (5) یک مدار بسته تشکیل می دهد. بعد از رها شدن شستی برعکس این عمل انجام می شود؛ کنتاکت باز بسته و کنتاکت بسته باز می شود.

این نوع شستی دارای دو ترمینال در دو طرف کنتاکت ثابت (4) و کنتاکت ثابت (5) است که در مجموع چهار ترمینال دارد. هنگام اتصال، چهار ترمینال را می توان به دو مدار مختلف متصل کرد تا دو مدار یک اینترلاک مکانیکی تشکیل دهند. همچنین می توانید از چهار ترمینال، دو ترمینال را در مدار قرار دهید تا آن را به شستی استپ یا استارت تبدیل کنید.

نمادهای گرافیکی شستی استپ استارت دوبل در نمودار مدار به صورت زیر می باشد؛

نمودار نمادهای گرافیکی شستی استپ استارت دوبل

 

مرجع:                               quisure.com

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *