من محمدرسول کریمی هستم که این مقاله را می نویسم. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش ماشینهای الکتریکی و درایو . نزدیک به 8 سال هم در شرکت الکتروژن طراح الکتروموتور و مدیر طراحی بودم. در حال حاضر مدیر و مالک موسسه موتور درایو هستم.

در سال هایی که در شرکت الکتروژن فعالیت می کردم شرکت سالیانه چندین میلیون خازن خریداری می کرد. و صحت عملکرد و مشخصات آن ها را باید بررسی و آزمون می کردم. و بعد تایید می کردیم. در این چند سال از شرکت های سازنده خازن هم بازدید هایی داشتیم. هم تجربیات قابل توجهی در مورد خازنه ای دائم کار و راه انداز بدست آوردم که قصد دارم این تجربیات را در اختیار جویندگان قرار بدهم.

در این مقاله به موضوع ساخت خازن می پردازیم. البته فیلم مربوط به یک شرکت چینی است اما در بازدیدی که ما از شرکت های تولید کننده داخلی داشتیم. در داخل ایران هم فرآیند تولید خازن به همین ترتیب بود فقط یک کمی شلخته تر.

فیلم مراحل تولید خازن در کارخانه که در واحد تحقیقات موسسه موتور درایو ترجمه و زیرنویس شده است. را در ادامه مشاهده می کنید

عکس ها از همین فیلم که در پایین مقاله هم بصورت زیر نویس آمده است برداشته شده است. ما در هنگام بازدید امکان تهیه عکس و فیلم نداشتیم چون تولید کننده خازن این ها را جز اسرار کار خودش می دانست.

یک غلط رایج:

در بازار و در بین تعمیرکاران الکتروموتورهای تکفاز خازن راه انداز را خازن خشک و خازن دائم کار را خازن روغنی می گویند در حال حاضر قطعا این دسته بندی اشتباه است چون در خازن دائم کار از فویل فیلم آلومینیوم استفاده می شود که یک لایه دی الکتریک در لای آن قرار گرفته است استفاده می شود. اما در خازن راه انداز از روغن به عنوان دی الکتریک برای اشباع کردن نوع خاصی از کاغذ استفاده می شود.

خازن الکتروموتور چگونه ساخته می شود؟

ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻫﻪ 1740 ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩ.

اﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﺯﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻠﯽ ﭘﺮﻭﭘﯿﻠﻦ ﻣﺘﺎﻟﯿﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ 5 ﻣﯿﮑﺮﻭﻥ ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﺘﺎﻻﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ (ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ) ﺭﻭﻝ می‌شود و سپس ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ سپس ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎﯼ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺘﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻥ ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦﮐﺮﭼﮏ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻓﻊ ﮐﻨﺪ. ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

سپس ﻫﺮ ﺧﺎﺯﻥ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ (ﺗﺴﺖ 001%)، و در آخر برچسب نیز اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید:

مقالات موتور درایو

 

محمدرسول کریمیمشاهده نوشته ها

محمدرسول کریمی

طراح الکتروموتور و درایو و موسس مجموعه موتور درایو، مشاور شرکتهای سازنده الکتروموتور و الکتروپمپ، عضو کمیته فنی ماشین های الکتریکی سازمان ملی استاندارد ایران و مشاور شرکتهای صنعتی در ساخت الکتروموتور، تعمیرات ماشین های الکتریکی بزرگ و ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *