در انتخاب بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور یا تعمیر سیم پیچی دو گزینه وجود دارد:

 • کپی کردن سیم پیچی موجود در موتور (که توسط سازنده ارائه شده و فابریک باشد)
 • تغییر شیوه سیم پیچی به گونه ای که عملکرد آن به خوبی سیم پیچی اصلی یا بهتر از آن باشد.

مقدمه

اغلب تعمیرکارها در هنگام باز پیچی سیم پیچ الکتروموتور توانمندی طراحی مجدد سیم پیچی برای افزایش راندمان را دارند. (به تعارف در مورد تعمیرکاران آمریکا صحبت می کند). اما در اغلب اوقات، با این وجود، بهترین روش برای حفظ راندمان مشابه سازی سیم پیچ ها مطابق با سیم پیچی فابریک کارخانه است. در هر حال سطح مقطع سیم های مسی را تا جاییکه امکان دارد افزایش داده و سرکلاف ها را تا حد امکان کوچک کنید. (سعی کنید که بزرگتر از سرکلافهای سیم پیچ فابریک نشود). توجه کنید. در برخی طراحی ها، سرکلاف ها نقش قابل توجهی در پراکندگی حرارت دارند. اگر خیلی کوچک در نظر گرفته شوند ممکن است. باعث افزایش دمای سیم پیچ شود، که باعث خواهد شد تلفات I2R افزایش یابد.

زمانیکه حجم تولید هزینه را توجیه می کند. تولید کنندگان موتور از دستگاه های کلاف پیچی اتوماتیک و ماشین های اینسرت برای جازنی کلاف استفاده می کنند. این روش کلافهای هم مرکز ایجاد می کند. در هنگام بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور تعمیرکاران پی برده اند که معمولا اجرای سیم پیچی زنجیری (lap winding) سریع تر و ساده تر است. در این بخش از توضیحات در نهایت دو قاعده کلی استخراج می شود (به منظور حفظ راندمان) برای دو نوع بازپیچی

 • بازپیچی با کپی کردن و رونوشت از سیم پیچ فابریک
 • تغییر سیم پیچی از سیم پیچ متحدالمرکز به زنجیری

یک نمونه سیم پیچی متحدالمرکزشکل 25: یک نمونه سیم پیچی متحدالمرکز

1-4: سیم پیچی قدیمی سیم پیچ فابریک کارخانه است؟

سیم پیچ ها و تکنسین های با تجربه معمولا با نگاه کردن به سیم پیچی می توانند تشخیص دهند. که سیم پیچی فابریک کارخانه است یا خیر؟ اگر این طور است. بازهم شاید بد نباشد به اطلاعات سیم پیچی موتورها که در CD تهیه شده توسط EASA هم مراجعه کنید (یک چنین دیتابیسی انجمن تعمیرکاران آمریکا دارد) این منبع اطلاعات  برای اعضای EASA و AEMT در دسترس است. که 340000 مجموعه اطلاعات را شامل می شود. اگر تعمیرکار خودش یک بانک اطلاعاتی (دفتر حساب سیم پیچی) در بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور برای خودش درست کند. که اطلاعات بسیار ارزشمندی را می تواند جمع آوری کند.

یک نمونه سیم پیچی زنجیریشکل 26: یک نمونه سیم پیچی زنجیری

جازنی کلاف ها در استاتور دو قطبشکل 27: جازنی کلاف در استاتور دو قطب

سرنخ های دیگری هم وجود دارد، برای مثال، تعمیرکارها در هنگام بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور بندرت از سیم پیچی متحدالمرکز استفاده می کنند. علاوه بر این، تعمیرکارها معمولا در مورد سیمهای رابط خیلی احتیاط می کنند. و دور از کلافها نگه می دارند. آنها همچنین از سر سیمهای با سایز بزرگتری استفاده کرده و عایق بندی و نخ بندی سیم پیچی آنها بیشتر است.

این تفاوتها برای نکوهش سیم پیچی تولید کنندگان نیست. بلکه صرفا نشان دهنده این است که تولید کنندگان تمامی یا بخشی از فرآیند سیم پیچی را اتوماتیک کرده اند. در حالیکه تقریبا تمامی تعمیرکاران این کار را با دست انجام می دهند. اکثر مراکز خدمات سعی می کنند در هنگام بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور با ارتقاء سیستم نخ بندی و عایق کاری سیم پیچی از خرابی موتورهای تعمیر شده در آینده جلوگیری کنند.

2-4: کپی (رونوشت) بازپیچی سیم پیچ

اگر جرئیات سیم پیچی ثبت شده باشد. (بخش 1-3 را ببینید) و تایید شده باشد که سیم پیچی فابریک تولید کننده الکتروموتور است. حالا هسته می تواند برای بازپیچی آماده شود. اگر چه گام سیم پیچی (یا گام ها)، تعداد دور در هر کلاف و اتصالات بین کلافها مشابه سیم پیچ فابریک خواهد بود. انجام دو تغییر می تواند به حفظ کردن یا حتی مقدار جزیی بهبود راندمان در هنگام بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور کمک کند.

 • حتی الامکان طول سر کلاف ها را کوچکتر کنید.
 • سطح مقطع سیم های لاکی در هر کلاف را افزایش دهید.

1-2-4: حداقل کردن طول سرکلاف

سرکلاف بخش غیر فعال سیمهای مسی استاتور است. که صرفا بازوهای کلاف که بخش فعال آن است و در شیارها قرار گرفته اند را به هم متصل می کند. در اغلب سیم پیچی های الکتروموتور (مخصوصا در موتورهای 2 قطب و 4 قطب) وزن سیم مسی موجود در سرکلاف از سیم موجود در بازوی کلاف در شیارها بیشتر است و نقش اساسی از کل تلفات استاتور I2R دارد. از اینرو خیلی مهم است که طول سرکلاف حتی الامکان کوچکتر باشد. اگر طول متوسط کلاف (MLT) سیم پیچی بازپیچی از سیم پیچ فابریک بیشتر شود، تلفات I2R نیز افزایش خواهد یافت. سعی کنید قواعد زیر را رعایت کنید تا از این مشکل اجتناب گردد.

 • طول سرکلاف را در محدوده اندازه گیری شده از سیم پیچ فابریک نگه دارید و اجازه ندهید بزرگتر شود.
 • عایق شیار را خیلی بزرگتر از طول شیار و مقدار مورد نیاز نگیرید تا از فشار بر روی سلول شیار جلوگیری شود
 • برای پاک کردن عایق سیم پیچ، قسمت های مستقیم دو طرف سیم پیچ را بیشتر از حد لازم گسترش ندهید.

شکل 28: یک نمونه سرکلاف مربوط به موتور چهار قطب تعمیر شده

سرکلاف موتور چهار قطب فابریک کارخانهشکل 29: سرکلاف موتور چهار قطب فابریک کارخانه

کاهش طول سرکلاف مقدار مس مصرفی در سیم پیچی و تلفات را کاهش خواهد داد. اما اگر در هنگام بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور سرکلاف را خیلی کوچک بگیرید. باعث می شود سیم پیچی استاتور سخت و یا حتی غیرممکن شود. حتی خنک کاری هم تحت تاثیر قرار گرفته و در حالتهای شدید باعث می شود موتور داغ تر کار کند.

دقت کنید که مشخصات سیم پیچی و ابعاد کلاف را مشخص کنید. تقریبا همیشه امکان پذیر است که عملکردی معادل یا بهتر از سیم پیچ فابریک تولید کننده از نظر تلفات مسی تامین گردد. ابعاد سیم پیچ جدید را ثبت کنید.

2-2-4: سطح مقطع مس (سیم مسی) را در هر کلاف افزایش دهید

هنگامی که سیم پیچی موتور با دست انجام می شود و سیم پیچی فابریک کارخانه با ماشین پیچیده شده باشد، معمولا امکان افزایش سطح مقطع سیم لاکی در هر کلاف سیم پیچ موتور، وجود دارد. یا وقتی که یک موتور قدیمی تر را بازپیچی می کنید. هم امکان افزایش سطح مقطع مس وجود دارد. معایب این کار این است که مس بیشتری مصرف می شود و می تواند بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور را بیش از اندازه زمان بر کند. همچنین این کار سخت تر (یا حتی امکان دارد غیرممکن شود) در جاهایی که عملی باشد، با این وجود، افزایش سطح مقطع سیم هر کلاف کمک می کند تلفات مسی I2R کاهش یافته و راندمان موتور بعد از تعمیر ثابت نگهداشته شده و یا افزایش یابد.

تجربه نشان خواهد داد که سطح مقطع مس چقدر می تواند افزایش یابد. بهترین روش برای تغییر سایز هادی ها در هر کلاف، استفاده از مفهوم پرشدگی شیار است. با این مفهوم آشنا هستید؟(به معنی سطع مقطع سیم مسی در هر شیار\ سطح مقطع شیار) آن را مقداری افزایش دهید. از هادی های بزرگتری استفاده کنید. اما نه آنقدر بزرگ که برای جازنی سیم پیچ مشکل ایجاد شود. مطمئن شوید که اندازه هادی های مورد استفاده در سیم پیچی جدید را ثبت کرده اید.

نکات کلیدی کپی کردن سیم پیچی در هنگام بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور

 • چک کنید که سیم پیچ قدیمی سیم پیچ فابریک کارخانه است
 • از همان پیکربندی و مشخصات سیم پیچی استفاده کنید.
 • تا جاییکه امکان دارد و عملی است طول بازوی کلاف را کوتاه تر در نظر بگیرید
 • سرکلاف را در همان اندازه فابریک (یا ترجیحا کمتر) در بیاورید
 • همان گام کلاف (یا گام ها) را استفاده کنید
 • همان تعداد دور در هر کلاف را استفاده کنید
 • سطح مقطع سیم مسی را همان (یا ترجیحا بیشتر) در نظر بگیرید.
 • طول کلاف را همان یا کوچکتر از فابریک در نظر بگیرید.
 • مقاومت سیم پیچ هم مانند فابریک یا کمتر از آن می شود.

3-4: تغییر سیم پیچی به زنجیری دو لایه

تعمیرکارها معمولا استفاده از سیم پیچی زنجیری را ترجیح می دهند چونکه در این سیم پیچ همه کلافها یکسان هستند. اگر سیم پیچ جدید دارای همان شار در هر قطب مطابق سیم پیچی فابریک باشد، انجام این نوع سیم پیچی قابل قبول است.

سیم پیچی تک لایه زنجیری معمولا برای موتورهای با اندازه کوچک تا متوسط استفاده می شود، چونکه سیم پیچها راحت تر در شیارها جازنی می شود و به هیچ جداکننده ای نیاز نیست. و این کار فضای بیشتری برای سیمها باقی می گذارد.

سیم پیچ های دولایه نسبت به سیم پیچی یک لایه توزیع شار بهتری در هسته دارند. جایگزین کردن سیم پیچ دو لایه با سیم پیچی تک لایه قطعا راندمان موتور را کاهش می دهد، از اینرو انجام آن توصیه نمی شود.

سیم پیچ های زنجیری به طور مناسبی گامشان کوتاه شود. (مثلا، گام کلاف باید کمتر از گام قطب باشد مگر اینکه سیم پیچی فقط دارای یک کلاف در هر گروه کلاف باشد.). برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئیات این موضوع برای چگونگی طراحی مجدد سیم پیچی. ضمیمه های 1 و 2 و همچنین برنامه طراحی مجدد و صحه گذاری موتورهای AC انجمن EASA را مطالعه کنید.

مزیت های سیم پیچ زنجیری:

 • راندمان می تواند در مقدار قبلی حفظ شده و یا بهبود یابد. سیم پیچی دو لایه بهترین بازده را نتیجه می دهد.
 • متوسط طول کلاف می تواند برابر یا حتی کوچکتر از سیم پیچی فابریک کارخانه باشد.
 • همه کلاف ها یکسان هستند.
 • همه کلاف ها از لحاظ شرایط خنک کاری بصورت یکسان در معرض جریان هوا قرار می گیرند.
 • نیروی محرکه مغناطیسی سیم پیچی (mmf) به شکل سینوسی نزدیک تر می شود. برای اطلاعات بیشتر پیوست 3 را مشاهده کنید.
 • عایق فازی و نخ بندی و مهاربندی کلاف بصورت یکنواخت و مناسب قرار می گیرند.

معایب

 • هیج عیبی ندارد. مشروط بر اینکه تبدیل به درستی انجام شود.

1-3-4: قوانین گشتاور، شار و سیم پیچی

قوانین و قواعد زیر در هنگام تغییر پیکربندی سیم پیچی مهم هستند.

در یک موتور القایی، گشتاور متناسب با شار ضرب در جریان است. با تغییر سیم پیچی هر دوی اینها تحت تاثیر قرار می گیرند. و هر دو اینها با بازپیچی می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند.ولتاژ اعمال شده به هر فاز موتور مخالف و (تقریبا مساوی) با نیروی ضد محرکه الکتریکی back emf است.(ولتاژ القا شده در یک کلاف بدلیل حرکت هادی در میدان مغناطیسی و قطع کردن خطوط شار میدان مغناطیسی). نیروی ضد محرکه الکتریکی توسط رابطه زیر بیان می شود.

E = 4.44 x f x N x F x Kd x Kp

برای بازپیچی سیم پیچی (غیر از ولتاژ یا فرکانس متفاوت) E و f ثابت هستند. که باعث می شود سه پارامتر زیر تحت کنترل تعمیرکار باقی بمانند.

N = تعداد دور سری در هر فاز
Kd = ضریب توزیع سیم پیچی
Kp = ضریب کوتاهی گام (ضریب گام)

حاصلضرب این متغیرها بایستی ثابت بمانند تا رابطه بالا (1) برقرار باشد. و این مساله قواعد مهم زیر را برای پیکربندی سیم پیچی نتیجه می دهد.

قواعد مهم در پیکربندی سیم پیچی

 • افزایش تعداد دور، ضریب کوتاهی وتر، یا ضریب توزیع شار را کاهش می دهد
 • کاهش تعداد دور، ضریب کوتاهی وتر یا ضریب توزیع سیم پیچی شار را افزایش می دهد.
 • مقدار شار\قطب بدون تغییر باقی می ماند اگر حاصلضرب ضریب کوتاهی وتر، ضریب توزیع و تعداد دور بدون تغییر باقی بماند.

برای حفظ عملکرد موتور، هم گشتاور و هم راندمان، مقدار شار در هر قطب باید بدون تغییر باقی بماند. اثربخشی سیم پیچی از نظر بهینه سازی عملکرد موتور (شامل راندمان) وابسته به دو عامل نوع سیم پیچی و طراحی آن است، که نیازمند این است که ضرایب Kp و Kd به گونه ای بهینه شوند که مولفه اصلی EMF حداکثر شده و مقدار EMF هارمونیک ها را به حداقل برساند.

اگر چه مسائل پیچیده خارج از حوزه این دستورالعمل است برخی قواعد پایه ای وجود دارد که ممکن است در هنگام بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور به پرسنل مراکز سرویس الکتروموتور کمک کند.

 • سیم پیچ های دو لایه (دو بازوی کلاف در هر شیار) نتیجه بهتری را نسبت به سیم پیچ های یک لایه می دهد.
 • برخی از آرایش های کلافها (به ویژه پرش شیار) نتایج خیلی بدتری نسبت به سیم پیچی متعارف و قطبهای متوالی می دهد.
 • سیم پیچی با گام کلاف کامل هارمونیک EMF بیشتری نسب به کلاف با گام کوتاه شده یا گام بلندتر شده می دهد.
 • در حالت کلی، سیم پیچی زنجیری دو لایه (دو طبقه) با گام کوتاه شده بهترین نتیجه را می دهد. سیم پیچی های یک لایه با گام کوتاه شده برخی اوقات در ماشین های با اندازه متوسط یا کوچک استفاده می شود.اما هرگز نباید یک سیم پیچ فابریک که خودش دو لایه است را با سیم پیچی تک لایه تعویض کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ضریب وتر و ضریب توزیع، پیوست 1 را ملاحظه بفرمایید.

4-4- کامل کردن سیم پیچی

در مراحل بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور بعد از جازدن کامل سیم پیچی، همه کلافها و سر سیم ها را مطابق با نقشه اتصالات سیم پیچی فابریک انجام دهید (اگر بازپیچی از روی سیم پیچی اصلی کپی باشد) و یا سیم پیچی زنجیری مناسب برای جایگزینی با سیم پیچ فابریک انجام شده باشد. سر سیم های خروجی را به اندازه ای که ممکن است بلند در نظر بگیرید و همه آنها را به درستی برچسپ بزنید. سرکلاف را با نخ سربندی مناسب مطابق با سیم پیچی فابریک محکم کنید یا حتی بهتر از سیم پیچی فابریک این کار را انجام بدهید.(مثلا محکم تر)

5-4- تست های سیم پیچی

سیم پیچی را با استفاده از تست مقاومت سیم پیچی و تعادل فازها بررسی کنید.

1-5-4- تستهای مقاومت سیم پیچی

مقاومت اولین گروه کلاف پیچیده شده را اندازه گرفته و با مقدار مقاومت محاسبه شده مقایسه کنید. اگر امکان پذیر است، مقاومت گروه کلاف سیم پیچی فابریک را هم برای مقایسه اندازه گیری کنید. (باید قبلا این کار انجام شده باشد)

دمای هوای محیط (Ta) اندازه گیری کنید با سیم پیچی در دمای اتاق. هر دو مقاومت را برای راحتی به یک دمای مرجع برای مقایسه تبدیل کنید (معمولا 25 درجه سانتیگراد) فرمول زیر را استفاده کنید.

فرمول تصحیح دمایی مقاومت اندازه گیری شده

در اینجا

Rx: مقاومت سیم پیچی اصلاح شده
Ta: دمای هوای محیط

مقدار مقاومت اصلاح شده گروه کلاف جدید باید مساوی یا کمتر از مقاومت گروه کلاف سیم پیچی فابریک باشد. هنگامی که استاتور کامل پیچیده شد، مقاومت هر فاز (یا مقاومت بین سر سیم های خروجی) و دمای محیط را اندازه گیری کرده و ثبت کنید مقاومتها باید با اختلاف 5% با هم برابر باشد. (شکل 30 را ببینید)

اندازه گیری مقاومت گروه کلاف سیم پیچیشکل 30: اندازه گیری مقاومت گروه کلاف سیم پیچی

2-5-4: تستهای تعادل فاز (مقایسه موج)

یک تست مقایسه موج سیم پیچ های نامتعادل را می تواند تشخیص بدهد. چه این مساله ناشی از حلقه های اتصال کوتاه شده باشد یا مدارهای نامتعادل (که منجر به جریانهای گردابی می شود). هر دوی این مشکلات باعث خواهد شد تلفات I2R استاتور افزایش یابد.

این تست را بعد از بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور اما قبل از لاک زدن انجام دهید. این تست اطمینان ایجاد می کند که هر سه فاز به صورت مشابه پیچیده شده و اتصالات بین کلافهای آنها وصل شده است. این تست با اعمال پالسهای همزمان ولتاژ یکسان به دو فاز سیم پیچی و ثبت میزان افت و میرایی آن در یک اسیلوسکوپ دو کاناله انجام می شود. ردیابی های یکسان برای هر فاز نشان می دهد که منحنی میرایی برای همه فازها مشابه بوده و از این رو فازها همانند یکدیگر هستند. اگر دو موج رد یابی شده مشابه هم نباشند نشان دهنده وجود خطا در سیم پیچی است و باید از طریق بازرسی مجدد عیب یابی شود.

شکل موج های تعادل ولتاژ (مقایسه موج) شکل 31: شکل موج های تست تعادل فاز (مقایسه موج)

نکات کلیدی در تست تعادل فاز (مقایسه موج)

 • بر روی سیم پیچی تکمیل شده و قبل از لاک زدن انجام شود.
 • این آزمون نرخ میرایی پالس های ولتاژ یکسان که بصورت همزمان به 2 فاز از سیم پیچ اعمال شده را مقایسه می کند.
 • الگوی ردیابی، فازها را یکسان نشان می دهد (صحیح است – ردیابی یکسان) یا الگوی ردیابی متفاوت است (خطا – ردیابی ها همخوانی ندارند).
 • الگوی ردیابی برای تشخیص نوع خطا به ما کمک می کند. (به راهنمای تولید کننده دستگاه مراجعه کنید)

3-5-4: تست زمین / تست ولتاژ بالا (hipot test)

برای سیم پیچی های بالاتر از 250 ولت، بزرگتر از 0.5 اسب بخار (0.37  کیلووات)

 • تست ولتاژ بالای AC: 1000 ولت + 2 برابر ولتاژ نامی ( حداقل 2000 ولت در IEC)
 • تست ولتاژ بالای DC: 1.7 برابر ولتاژ تست AC

تست ولتاژ بالا به عنوان یک آزمون اثبات در نظر گرفته می شود و نباید تکرار شود. اگر آزمون ولتاژ بالای اضافه ای نیاز است. باید در 85 در صد اعداد و ارقامی که بالاتر گفتیم انجام شود. آزمون های بعدی نباید از 65 درصد مقادیر اعلام شده در بالا تجاوز کند.

توجه: برای سیم پیچ های کهنه و کار کرده محدودیت ولتاژ تست را تا 60 درصد مقادیر بالا کاهش دهید.

6-4: لاک زدن سیم پیچ

آغشته کردن سیم پیچ با لاک و متعاقبا خشک کردن آن با هوا یا پخت این لاک چندین هدف را دنبال می کند:

 • بین هادی ها (سیم ها) نوعی پیوند مکانیکی ایجاد می کند.
 • ضریب دی الکتریک عایق را افزایش می دهد.
 • از سیم پیچ ها در برابر رطوبت و آلودگی محافظت می کند.
 • فاصله هوایی بین هادی ها را پر می کند ( مخصوصا در شیارها)

آخرین ویژگی مهم مربوط به راندمان موتور است. در هنگام بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور دقت کنید که لاک سیم پیچ ها به انتقال حرارت تولید شده در سیم پیچ به سمت استاتور و پوسته موتور کمک می کند. و در نتیجه سیم پیچ خنک تر می شود. پروسه لاک زدن سیم پیچ ها باید به دقت انجام شود. تا فضاهای خالی به حداقل میزان خود برسد و پرشدگی شیار حداکثر شود. عملکرد ضعیف و بی دقت در لاک زدن سیم پیچ ها باعث افزایش حرارت سیم پیچ ها و افزایش مقاومت آنها می شود. که این امر باعث کاهش راندمان موتور می شود.

در واقع هرچه دمای سیم پیچ ها پایین تر باشد مقاومت کمتر و تلفات نیز کمتر می شود.

1-6-4: انواع لاک ها و دسته بندی آن ها

لاک های عایق بر اساس ظرفیت مقاومت دمایی آن ها و نوع مواد سازنده آن دسته بندی می شوند. قابلیت تحمل دمای کلاسهای مختلف در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 3: توانایی استقامت دمایی

توانایی استقامت دمایی

اغلب لاک هایی که امروز تولید می شوند از نوع کلاس F یا کلاس H هستند. برای جبران شرایط نا معمول، حتی اگر موتورکلاس عایقی پایین تری داشته باشد (مثلا کلاس B)  بسیار مهم است که حداقل از لاک کلاس F استفاده می شود.

هدف ما این است که تا جایی که امکان دارد فضا های خالی داخل موتور و سیم پیچ ها را پر کنیم. با این حال از استفاده بیش از حد لاک اجتناب کنید. و قبل از قرار دادن استاتور در کوره لاک های اضافی را از اطراف شیارها پاک کنید.

ترتیب مطالعه بخش های مختلف مقاله مراحل تعمیر الکتروموتور

این مقاله بخشی از ترجمه مستند فنی انجمن تعمیرکاران آمریکا با عنوان The Effect of Repair/Rewinding on Motor Efficiency است. به دلیل اینکه این مستند مقداری طولانی بود. در هنگام ترجمه به شش مقاله مستقل تبدیل شده و بر روی وبسایت منتشر شده است. بخش های مختلف آن را از طریق لینک های زیر دنبال کنید.

1- اقدامات عملی برای حفظ راندمان الکتروموتور هنگام تعمیر
2- مراحل تعمیر الکتروموتور: بازرسی، برداشتن اطلاعات و باز کردن الکتروموتور
3- مراحل تعمیر الکتروموتور: تخلیه سیم پیچی و تمیز کردن هسته
4- مراحل تعمیر الکتروموتور: بازپیچی سیم پیچ الکتروموتور
5- مراحل تعمیر الکتروموتور: تعمیر اجزای مکانیکی الکتروموتور
6- نکات تعمیر الکتروموتور برای حفظ راندمان

مرجع: The Effect of Repair/Rewinding on Motor Efficiency
EASA/AEMT Rewin Study and Good Practice Guide To Maintain Motor Efficiency

محمدرسول کریمیمشاهده نوشته ها

محمدرسول کریمی

طراح الکتروموتور و درایو و موسس مجموعه موتور درایو، مشاور شرکتهای سازنده الکتروموتور و الکتروپمپ، عضو کمیته فنی ماشین های الکتریکی سازمان ملی استاندارد ایران و مشاور شرکتهای صنعتی در ساخت الکتروموتور، تعمیرات ماشین های الکتریکی بزرگ و ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی.

2 دیدگاه

 • بسیار عالی بود مطالب موجود در سایت ها عموما علمی و کاربردی نیستند ، اما مطلب شما بسیار آموزنده و کاربردی بود. من خیلی تلاش کردم که برنامه easa را وارد شوم ولی متاسفانه نیاز به پرداخت داشت و ما هم در ایران این امکان را نداریم. میشه در این بابت راهنمایی کنید ، بسیار متشکرم.

  • سلام فرید جان
   خوشحالم که این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته است. شاید بتوان از طریق صرافی های داخلی هم هزینه اشتراک این موسسات را پرداخت کرد اما هزینه اشتراک معمولا قابل توجه است. به وبسایت ایرانیکارت مراجعه کنید. امیدوارم با همدلی و رفاقت اعضای صنف الکترومکانیک ما هم به مرحله ای برسیم که بتوانیم همدیگر را دوست داشته باشیم و دانش خود را در اختیار دیگران قرار بدهیم. به قول مارتین لوتر کینگ: رویای دارم …..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *